Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Compufix   Τηλ. ++30 2310 502693, ++30 2310 696967 Fax. ++30 2310  696968,
Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου (3 χλμ.), Τ.Θ. 116, 57013, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη