Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

 1. ΣΚΟΠΟΣ

  Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας είναι να καθοριστεί και να διατυπωθεί το γενικότερο πλαίσιο και βασικές αρχές που θέτει και εφαρμόζει η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΟΕ» και το διακριτικό τίτλο «YOUNG POWER TEXTIL», νομίμως εδρεύουσα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (3ο χλμ. Συμμαχικής Οδού), με ΑΦΜ 082497946 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 038117105000, για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους. Χάριν συντομίας εφεξής θα καλείται «YOUNG POWER».

 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας εφαρμόζεται για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται η YOUNG POWER στα πλαίσια της δραστηριότητάς της.

 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Διοίκηση
  Όλο το προσωπικό της YOUNG POWER
  Όλοι οι συνεργάτες που διαχειρίζονται ή/και έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  4.1 Γενικά

  Η YOUNG POWER αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της ιδίως στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΚ και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019) όπως ισχύει.
  Με την παρούσα δήλωση & πολιτική η YOUNG POWER επιθυμεί:
  • να ενημερώσει τους συναλλασσομένους με αυτήν με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή προσώπων
  • να προσδιορίσει τις κατηγορίες των δεδομένων, τις πηγές των δεδομένων (όταν τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το ίδιο το πρόσωπο) και τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων,
  • να ενημερώσει για τη δυνατότητά των υποκειμένων να ασκήσουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, την ευχέρειά των προσώπων να καταγγείλουν κάθε παραβίαση των σχετιζομένων με τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
  • να καθορίσει τις αρχές που διέπουν την τήρηση των σχετικών πολιτικών προστασίας και εγγυήσεων ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από την YOUNG POWER.

  Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, ή οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, ή επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα σχετιζόμενα με τα προσωπικά του/της δεδομένα δικαιώματα, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται σε αρμόδιο υπεύθυνο της εταιρίας μας στο τηλ. 2310696967.


  4.2 Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας, Εκπροσώπου του και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

  Επωνυμία                     ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΟΕ
  Διεύθυνση                    3ο χλμ. Συμμαχικής Οδού
  Τηλέφωνο - Φαξ           2310696967       2310696968
  Email                            Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


  Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας:

  Ονοματεπώνυμο          Λάζαρος Θεοδωρίδης
  Διεύθυνση                    3ο χλμ. Συμμαχικής Οδού
  Τηλέφωνο - Φαξ           2310502693       2310696968
  Email                            Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  4.3 Ποιος συλλέγει προσωπικά δεδομένα;

  Η YOUNG POWER εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (3ο χλμ. Συμμαχικής Οδού, ΤΚ 57013), ιδρύθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή ποιοτικών πλεκτών ενδυμάτων.
  Η παρούσα δήλωση καλύπτει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από την YOUNG POWER κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της, περιλαμβανομένης της παρουσίας της σε ιστοτόπους, πλατφόρμες και εφαρμογές τρίτων βάσει των Όρων Χρήσης του ιστοτόπου μας.
  Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα της YOUNG POWER συλλέγονται απλά δεδομένα σχετιζόμενα με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα και την εγκατάσταση cookies (οράτε σχετική πολιτική cookies, άρθρο 5 της παρούσας). Οι ιστότοποι τρίτων, γενικά, εφαρμόζουν δικές τους Δηλώσεις εμπιστευτικότητας και δικούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σάς καλούμε να τούς διαβάσετε, πριν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους.

  4.4 Ποια προσωπικά δεδομένα μου συλλέγονται;

  Ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό και μόνο πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων» - άρθρο 1 Κανονισμού 2016/679). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
  Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της YOUNG POWER, τα Προσωπικά Δεδομένα που η ίδια συλλέγει αφορούν κυρίως, αλλά όχι μόνον τους εργαζομένους της (καθώς και υποψήφιους εργαζομένους κατά τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης), ήτοι προσωπικά τους δεδομένα καθώς και στοιχεία που αναφέρονται αμιγώς στη σχέση εργασίας με την YOUNG POWER, αλλά και δεδομένα υγείας των εργαζομένων που σχετίζονται με τις αναρρωτικές τους άδειες. Κυρίως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία που αφορούν τους (υποψήφιους) πελάτες μας ή/και επισκέπτες της ιστοσελίδας μας στο βαθμό που εμπίπτουν στο προκείμενο πεδίο εφαρμογής και δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα επί των οποίων τυγχάνει ανεφάρμοστος ο προαναφερόμενος ΓΚΠΔ.
  Περαιτέρω, Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται από φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στην YOUNG POWER και τις εγκαταστάσεις της.

  4.5 Πώς συλλέγονται τα προσωπικά μου δεδομένα ;

  Μπορεί να συγκεντρώσουμε προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές, δηλαδή:
  • Προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην YOUNG POWER απευθείας από τα υποκείμενα, όπως είναι τα στοιχεία που παρέχουν οι εργαζόμενοι και υποψήφιοι εργαζόμενοι, στοιχεία ταυτότητας των επισκεπτών των εγκαταστάσεών μας κ.λπ., περιλαμβανομένων και των στοιχείων υγείας που δίδονται με τη συγκατάθεση των υποκειμένων-εργαζομένων,
  • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους προμηθευτές μας και τους συνεργάτες μας,
  • Όταν εγγράφεστε ως μέλος ή παραχωρείτε τα στοιχεία σας εκούσια,
  • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χειριζόμαστε ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επαγγελματική διεύθυνση που δηλώνουμε,
  • Όταν έχετε ήδη καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστήσει δημόσια γνωστά και προσβάσιμα τα δεδομένα σας ή έχετε δώσει συγκατάθεση να κοινοποιούνται τα δεδομένα σας από άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και τηρουμένων των σχετικών όρων της τελευταίας.
  • Προσωπικά δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο της εξέλιξης της σύμβασης εργασίας εκάστου εργαζομένου με την YOUNG POWER,
  • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους εισερχόμενους στις κτιριακές εγκαταστάσεις της YOUNG POWER και από φορείς, τους οποίους εκείνοι εκπροσωπούν.

   

  Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε:

  α. Δεδομένα που παρέχετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους ή στις Εφαρμογές ή στις Ομάδες στα πλαίσια Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της YOUNG POWER, μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή μέσω της προσωπικής σας επαφής με τα γραφεία μας ή με τους πωλητές μας και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης (login password) ή όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου.
  β. Δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας ως πελάτης της YOUNG POWER είτε διά ζώσης ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων μας είτε εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) και συγκεκριμένα δεδομένα, όπως ενδεικτικά αστυνομική ταυτότητα, φορολογικά στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.
  γ. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.
  δ. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.
  ε. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
  στ. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.
  Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παρακάτω πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε ή τον αριθμό τηλεφώνου ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ.), τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητά σας και εφεξής θα καλούνται «Προσωπικά Δεδομένα».
  Επίσης, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε συγκεκριμένα είδη προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που οιοσδήποτε αλληλεπιδρά μαζί μας διαδικτυακά, δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης για να λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα και, επίσης, το πρόγραμμα περιήγησης στο web που χρησιμοποιεί ο χρήστης του διαδικτύου έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή τις καταχωρίσεις μας, καθώς και σε άλλο περιεχόμενο που προβάλλεται από την YOUNG POWER ή εκ μέρους της σε άλλους ιστοτόπους.
  Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, πέραν των δεδομένων υγείας που αναφέρονται στην παρούσα όπως φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή γενετικά βιομετρικά δεδομένα κ.λπ., τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων και λαμβάνουν επιπλέον προστασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των δεδομένων.

  4.6 Ιδιαίτερα ως προς την ιδιωτικότητα των παιδιών

  Προσωπικά δεδομένα παιδιών μπορεί να συλλέγονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων μας, ήτοι για την περιγραφή της οικογενειακής κατάστασης των εργαζομένων για θέματα αποδοχών, εργασιακών δικαιωμάτων κ.λπ.. Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά παρέχονται με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

  4.7 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μου;

  Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι ανάλογος της εκάστοτε επιτελούμενης λειτουργίας. Ειδικότερα:
  • Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων, τα οποία οι ίδιοι χορηγούν κατά τα επιμέρους στάδια επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπαίδευσης-εμπειρίας, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία ταυτότητας, ασφάλισης και φορολογικής κατάστασης, οικογενειακή κατάσταση, ονοματεπώνυμο συζύγου και στοιχεία τέκνων), γνωστοποιούνται στo τμήμα H.R., στο εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα της YOUNG POWER και στη Διοίκηση, προς τον σκοπό πληροφόρησης της YOUNG POWER, αξιολόγησης, συνεντεύξεων κ.λπ. για την πρόσληψη εργαζομένων και τη σύναψη συνεργασίας.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων και συνεργατών, που παρέχονται κατά την πρόσληψη αυτών, τη σύναψη σύμβασης εργασίας/συνεργασίας με την YOUNG POWER και διαρκούσης αυτής (πέραν των αμέσως παραπάνω, πλήρη ατομικά στοιχεία και στοιχεία τέκνων, στοιχεία για τον καθορισμό αμοιβών, ώρες εργασίας, στοιχεία ασφάλισης, τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ.), παρέχονται στο Τμήμα H.R. της YOUNG POWER προς τον σκοπό σύναψης, εκτέλεσης ή τερματισμού της αντίστοιχης σύμβασης εργασίας/συνεργασίας.
  • Περαιτέρω, κατά την πρόσληψη η YOUNG POWER παρέχει στους νέους εργαζομένους στοιχεία παρεχόμενων εταιρικών assets, προσβάσεων σε ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία και πεδία εργασίας προς τον σκοπό εκτέλεσης της εργασιακής σύμβασης.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων αναφορικά με παρουσίες, απουσίες, ώρες παρουσίας, άδειες, ιατρικά δικαιολογητικά αναρρωτικών αδειών, τηρούνται από το Τμήμα H.R. προς τον σκοπό χορήγησης αδειών, περιλαμβανομένων των αναρρωτικών.
  • Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την επίδοση των εργαζομένων παρέχονται από τους επικεφαλής των επιμέρους τμημάτων προς τον σκοπό αξιολόγησης του προσωπικού από την YOUNG POWER.
  • Προσωπικά δεδομένα των προμηθευτών της YOUNG POWER και εν γένει των συνεργατών μας συλλέγονται μόνο για την εκτέλεση των μεταξύ μας συμβατικών υποχρεώσεων.

  4.8 Ποια είναι η νόμιμη βάση της επεξεργασίας;

  Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παραπάνω υποκειμένων, βασίζεται είτε στην κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης (ιδίως της σύμβασης εργασίας), είτε στη συγκατάθεση των υποκειμένων (ιδίως για τα δεδομένα υγείας στο πλαίσιο αναρρωτικών αδειών), είτε σε υποχρέωση συμμόρφωσης της YOUNG POWER προς έννομες υποχρεώσεις της (ιδίως ως εργοδότη σε συμβάσεις εργασίας αλλά και σε σχέση με τις εν γένει φορολογικές της υποχρεώσεις), είτε προς εξυπηρέτηση ιδίου εννόμου συμφέροντος (ασφάλειας προσώπων, αγαθών και υποδομών, βελτιστοποίησης παραγωγικότητας). Στις περιπτώσεις όπου η νόμιμη βάση βασίζεται σε συγκατάθεση, το υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει, ευχερώς και ανά πάσα στιγμή.
  Νομική βάση για την επεξεργασία στην περίπτωση ενημερωτικών δελτίων κι εν γένει ειδοποιήσεων είναι η συγκατάθεσή σας, η οποία πραγματώνεται είτε μέσω της εγγραφής σας ως πελάτης της YOUNG POWER είτε μέσω της εκουσίας αποστολής των προσωπικών σας δεδομένων, όποτε αυτά ζητούνται από εσάς. Στα πλαίσια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα.

  4.9 Κατάρτιση Προφίλ

  Η YOUNG POWER δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τη δημιουργία προφίλ.

  4.10 Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους: Σε ποιόν θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα μου;

  Η YOUNG POWER κατά κανόνα δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σε τρίτους.
  H YOUNG POWER κοινοποιεί σε άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς:
  • συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο,
  • αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών ή Ομάδων μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων ή Εφαρμογών ή Ομάδων μας και των πολιτικών μας,
  • δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και
  • συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη).
  • Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

   

  4.10.1 Υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

  Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων (hyperlink) εντός του ιστοτόπου (organiccotton.com.gr) και των σελίδων που διαχειρίζετε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η YOUNG POWER, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους δικούς τους όρους χρήσης και προστασίας δεδομένων.
  Η YOUNG POWER δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας που παρατίθεται με υπερσύνδεσμο.
  Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων υπερσυνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων όλων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.
  Οι χορηγοί ή οι διαφημιζόμενοι μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies, Web Beacons ή άλλες τεχνολογίες on-line καταμέτρησης στις διαφημιστικές τους καταχωρήσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας και στα e-mails, τις ειδικές προωθητικές ενέργειες ή τα Newsletters που σας στέλνουμε. Ορισμένοι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν άλλες εταιρείες, εκτός της δικής μας, για να σερβίρουν τις διαφημίσεις τους και να καταμετρούν τις αποκρίσεις των χρηστών σε αυτές, και αυτές οι εταιρείες («Ad Servers») μπορεί να συλλέγουν Μη-Προσωπικά Δεδομένα μέσω της χρήσης Cookies ή Web Beacons στην ιστοσελίδα μας. Σε μερικές περιπτώσεις, η συλλογή πληροφοριών μπορεί να διευκολυνθεί από τη στιγμιαία ανακατεύθυνση του φυλλομετρητή σας στο διαδικτυακό τόπο ενός Ad Server ή άλλου τρίτου προσώπου που λειτουργεί για λογαριασμό του χορηγού, διαφημιζόμενου ή συνεργάτη, πριν ανακατευθύνει το φυλλομετρητή σας στον επιθυμητό προορισμό (π.χ., πίσω στην ιστοσελίδα μας για να δείτε τη διαφήμιση, ή στο διαδικτυακό τόπο του διαφημιζόμενου). Αυτή η ανακατεύθυνση δεν θα είναι εμφανής σε εσάς.
  Δεν ελέγχουμε αυτές τις μεθόδους καταμέτρησης τρίτων ή το πώς διαχειρίζονται τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν από αυτές. Παρ' όλα αυτά, απαιτούμε από τους χορηγούς, τους διαφημιζόμενους και τους Ad Servers που συλλέγουν πληροφορίες μέσω Cookies ή Web Beacons από την ιστοσελίδα μας να συμφωνήσουν στο ότι δεν θα συλλέξουν οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας χωρίς τη συγκατάθεσή αυτών. Θα πρέπει να ελέγχετε τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων των άλλων διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε μέσω της ιστοσελίδας μας, ώστε να κατανοήσετε πώς αυτοί χρησιμοποιούν τα Cookies ή Web Beacons στις Ιστοσελίδες τους.

  4.10.2 Μεταφορά προσωπικών δεδομένων

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο των Δικτυακών Τόπων, Εφαρμογών ή/και Ομάδων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μας θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα και εντός ΕΕ. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η YOUNG POWER μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Σημαντική σημείωση: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία πλατφόρμες (Google, Facebook, Instagram, GoogleAnalytics κοκ) επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.

  Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την απόφαση 2010/87/ΕΕ επιβάλλεται στον εξαγωγέα των δεδομένων και τον αποδέκτη των δεδομένων η υποχρέωση να ελέγχουν, πριν από κάθε διαβίβαση, και λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της διαβίβασης, αν το συγκεκριμένο επίπεδο προστασίας τηρείται στην οικεία τρίτη χώρα και ότι η απόφαση 2010/87/ΕΕ υποχρεώνει τον εισαγωγέα δεδομένων να ενημερώνει τον εξαγωγέα δεδομένων για κάθε αδυναμία συμμόρφωσης με τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων και, εν ανάγκη, με τυχόν πρόσθετα μέτρα εκτός εκείνων που παρέχει η εν λόγω ρήτρα, ο οποίος, με τη σειρά του, υποχρεούται να αναστείλει τη διαβίβαση των δεδομένων ή/και να καταγγείλει τη σύμβαση με τον εισαγωγέα των δεδομένων.
  Με την απόφαση C-311/18 (Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems), το Δικαστήριο εξέτασε το κύρος της απόφασης για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής (απόφαση 2016/1250 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ) και έκρινε ότι οι απαιτήσεις της εσωτερικής νομοθεσίας των ΗΠΑ και συγκεκριμένα ορισμένα προγράμματα τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση αμερικανικών δημόσιων αρχών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, οδηγούν σε περιορισμούς της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίοι δεν οριοθετούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις ουσιαστικά ισοδύναμες με εκείνες που επιβάλλει το δίκαιο της Ένωσης, και ότι αυτή η νομοθεσία δεν παρέχει στα υποκείμενο των δεδομένων εκτελεστά δικαιώματα τα οποία να μπορούν να προβληθούν έναντι των αμερικανικών αρχών ενώπιον των δικαστηρίων. Για τους λόγους αυτούς προέβη σε ακύρωση της συμφωνίας αυτής.

  4.11 Πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

  Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται πρωτίστως από τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και η απλή τήρησή τους συνιστά πράξη επεξεργασίας, η οποία επιτρέπεται μόνο εφόσον διέπεται από τις αρχές επεξεργασίας. Μετά την πάροδο του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται. Ειδικότερα:

  • Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων, τηρούνται ηλεκτρονικά σε mailserver και fileserver, όπου έχουν πρόσβαση το τμήμα H.R. και η Διοίκηση της YOUNG POWER, για περίοδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής – πρόσληψης εργαζομένου. Η διατήρηση οφείλεται σε πιθανή επαναξιολόγηση των υποψηφίων από την YOUNG POWER.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων (και συνεργατών), όσων δηλαδή έχουν ήδη καταρτίσει σύμβαση εργασίας με την YOUNG POWER τηρούνται σε φυσικό αρχείο και σε fileserver από το τμήμα H.R. καταρχάς για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασιακή σχέση. Μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά στοιχεία διατηρούνται κατά ανώτατο όριο για είκοσι έτη, περίοδο κατά την οποία είναι ενδεχόμενο να ανακύψει οιαδήποτε νομική περίπτωση επεξεργασίας αυτών, όπως λ.χ. περίπτωση διερεύνησης αξιόποινης κακουργηματικής πράξης όπου είναι πιθανό να εμπλέκεται εργαζόμενος, περίπτωση φορολογικού ελέγχου κ.λπ. Τα αμέσως ανωτέρω ισχύουν και αναφορικά με στοιχεία παρεχόμενων εταιρικών assets σε εργαζομένους, προσβάσεων σε ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία και σε πεδία εργασίας και εταιρικών κινητών τηλεφώνων, προς τον σκοπό εκτέλεσης της εργασιακής σύμβασης. Ισχύουν επίσης και αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τη χορήγηση στους εργαζομένους αδειών (παρουσίες, απουσίες, ώρες παρουσίας, άδειες, ιατρικά δικαιολογητικά αναρρωτικών αδειών) και την αξιολόγηση του προσωπικού.
  • Τα προσωπικά δεδομένα υγείας των εργαζομένων και προσθέτων μελών παρέχονται στο τμήμα H.R. από τους εργαζομένους και διατηρούνται σε φυσικό αρχείο, στο mailserver και στο fileserver μέχρι τη λήξη της εργασιακής σχέσης. Μετά τη λύση αυτής, διατηρούνται έως 5 έτη μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο τερματίσθηκε η σχέση εργασίας.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των προμηθευτών και συνεργατών μας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτούνται για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την εκπλήρωση των απορρεουσών από αυτές νομικών υποχρεώσεων.  4.12 Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:

  • Το δικαίωμα στην ενημέρωση. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια τα δικαιώματά σας. Για τον σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτήν τη Δήλωση – Πολιτική Προστασίας και σάς προτρέπουμε να απευθυνθείτε προς εμάς για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων.
  • Το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή.
  • Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που μάς έχετε δώσει είναι φορητά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μετακινηθούν, να αντιγραφούν ή να μεταβιβαστούν ηλεκτρονικά.
  • Το δικαίωμα διαγραφής. Εφόσον ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.
  • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα.
  • Το δικαίωμα εναντίωσης υφίσταται για την επεξεργασία για άμεση εμπορική προώθηση (π.χ. λήψη ενημερωτικών email από εμάς).
  • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο απευθείας στην τοπική εποπτική αρχή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσον αφορά το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και που έχει νομικές ή άλλες σημαντικές συνέπειες για εσάς. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:
   • να παρεμβάλλεται ανθρώπινη παρέμβαση,
   • να εκφράζετε την άποψή σας,
   • να λάβετε εξηγήσεις για την απόφαση που προέκυψε μετά από μια αξιολόγηση, και
   • να αμφισβητήσετε αυτήν τη απόφαση.

  Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή, όπως λ.χ όταν η ικανοποίηση του δικαιώματος αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση ή προσκρούει σε συμβατική νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας.

  Εάν πάντως θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της YOUNG POWER αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφού έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον αρμόδιο υπεύθυνο της YOUNG POWER για το σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς την YOUNG POWER τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την YOUNG POWER δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, δύναστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115 23 Αθήνα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., φαξ 2106475628.

  4.13 Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα;

  Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κατάχρηση, επέμβαση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων στον έλεγχο πρόσβασης, στην τεχνική ασφάλεια των πληροφοριών όπως και την διασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται, ψευδωνυμοποιούνται και καθίστανται ανώνυμα, όπου είναι απαραίτητο και εφικτό.

  Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε αρμοδίους εργαζομένους και συνεργάτες μας και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της δραστηριότητας της YOUNG POWER, υπόκειται δε σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, όταν ανατίθεται και εκτελείται επεξεργασία από τρίτους.

  4.14 Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την YOUNG POWER;

  Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση της έδρας μας, 3ο χλμ. Συμμαχικής Οδού-Ωραιόκαστρο, ΤΚ 57013 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να υποβάλετε αίτημα μέσω της φόρμας Επικοινωνίας στον ιστότοπό μας (organiccotton.com.gr).

  4.15 Επικαιροποίηση – Ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Αυτή η δήλωση θα αναθεωρηθεί εφόσον χρειάζεται για να προσαρμοσθεί σε νομοθετικές αλλαγές, για να ανταποκρίνεται στα σχόλια και τις ανάγκες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και στις αλλαγές σε προϊόντα, υπηρεσίες και εσωτερικές διαδικασίες της YOUNG POWER. Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται με ταυτόχρονη αναθεώρηση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης στο επάνω μέρος αυτής της δήλωσης – Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε σε τακτική βάση για τυχόν τροποποιήσεις της πολιτικής οι οποίες θα αναρτώνται σε αυτή την ιστοσελίδα. Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν τη συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε ειδικώς

  4.16 Εφαρμοστέο Δίκαιο

  Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

5.    ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOKIES ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ORGANICCOTTON.COM.GR

       Η ιστοσελίδα μας www.organiccotton.com.gr χρησιμοποιεί cookies, web beacons, tracking pixels και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού.
       Στο βαθμό που τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση του ιστοχώρου και των υπηρεσιών μας, θα ζητήσουμε να παράσχετε τη συναίνεσή σας για τη χρήση τους κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.
 
5.1 Αντικείμενο

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία δεδομένων, τα οποία η ιστοσελίδα μας μεταβιβάζει στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών διαμέσου του διαδικτύου, στην τερματική συσκευή σας, απομνημονεύοντας τις ενέργειές σας κατά την πλοήγηση, έτσι ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες. Στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser) μπορεί να επιλεγεί να εμποδιστεί ο browser από το να δέχεται νέα cookies ή να ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο.

5.2 Λειτουργία

Τα cookies, ανάλογα με το είδος τους, επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής, χρησιμοποιηθείσες λέξεις κλειδιά, απόπειρες εισόδου κ.λπ. Η νομοθεσία αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλα τα άλλα είδη cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας. Τα cookies μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά. Μόνιμα cookies είναι όσα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Cookies συνεδρίας ή περιόδου λειτουργίας, είναι όσα διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

5.3 Είδη cookies

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους cookies. Ορισμένα cookies τοποθετούνται από τρίτους που εμφανίζονται στις σελίδες μας.:
 • Ταυτοποίησης χρηστών


Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε και να εξατομικεύουμε εσάς όποτε επιθυμείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και να περιηγηθείτε σε αυτήν, βοηθώντας μας να αντιληφθούμε εάν είστε συνδεδεμένος στον ιστοχώρο μας.

 • Προβαλλόμενου ιστότοπου (first-party)


Εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτήν. Συνήθως η κατηγορία αυτή των cookies δεν δύναται να αποκλειστεί υπό την έννοια ότι δίχως αυτά η λειτουργικότητα του ιστοχώρου τίθεται εν αμφιβόλω και ενδεχομένως η περιήγησή σας να μην καθίσταται εφικτή στο βέλτιστο βαθμό.

 • Αναλυτικά


Καταμετρούν τη διαδρομή με την οποία ο χρήστης έφθασε στην ιστοσελίδα και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά και κινείται εν γένει ο κέρσορας αφ’ ης στιγμής βρίσκεται εντός του ιστοχώρου. Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να μαθαίνουμε ποια χαρακτηριστικά στον ιστοχώρο λειτουργούν βέλτιστα και ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά δύνανται να βελτιωθούν.

 • Διαφημιστικά


Τα cookies αυτά μεταβιβάζονται στην τερματική σας συσκευή από διαφημιστές και παρόχους έτσι ώστε να σας εμφανίζονται διαφημίσεις οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies αυτά τοποθετούνται από ή για λογαριασμό ανεξάρτητων διαφημιστών, των οποίων οι διαφημίσεις εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Αυτά τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται με τη διαφήμιση ή οποιοδήποτε αλλού μέσα στον ιστοχώρο από εμάς ή από τον browser σας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους διαφημιστές και παρόχους να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και σε άλλους ιστοχώρους, τροποποιώντας τις διαφημίσεις που προωθούνται στη συγκεκριμένη τερματική συσκευή και ανιχνεύοντας πόσο συχνά μία διαφήμιση οράται και από ποιον. Αυτά τα cookies είναι συνδεδεμένα με μία συγκεκριμένη τερματική συσκευή και δεν συλλέγουν οποιοδήποτε περαιτέρω προσωπικό δεδομένο.

 • Προσωποποιημένα

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies προκειμένου να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εμφανίσεις για εσάς αποκλειστικά. Ανιχνεύεται το ιστορικό σας, η επισκεψιμότητά σας και οι ρυθμίσεις που εσείς έχετε επιλέξει.

 • Ασφαλείας


Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να ανιχνεύονται και να αποτρέπονται κίνδυνοι ασφαλείας. Η χρήση τους έγκειται στην αυθεντικοποίηση του εκάστοτε χρήση και στην προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο τρίτα μέρη.

5.3 Τρίτοι πάροχοι (third party)

Η ιστοσελίδα μας παρέχει και χρησιμοποιεί cookies τρίτων παρόχων, όπως η Google Analytics κ.λπ.. Για τις προϋποθέσεις και τους όρους των πολιτικών προστασίας και πολιτικών cookies των μερών αυτών, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε όσους ορίζουν οι ίδιοι αυτοί εξωτερικοί συνεργάτες, καθώς εκφεύγει του ελέγχου μας. Αυτά τα cookies μπορείτε να επιλέξετε να μην εγκατασταθούν στην συσκευή σας, ώστε να μην συλλέγουν οι τρίτοι πάροχοι πληροφορίες και δεδομένα κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.
Εν προκειμένω, για τη συλλογή και επεξεργασία στην οποία προβαίνουν οι πάροχοι που χρησιμοποιούμε με τη μορφή των cookies, παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες:
Google Analytics: https://www.google.com/policies/privacy/partners/
Προκειμένου να επιλέξετε να μην ανιχνεύεστε από την Google Analytics, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα από-επιλογής της Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5.5 Χειρισμός cookies

Οι περισσότεροι browsers είναι ρυθμισμένοι να αποδέχονται τα cookies by default. Παρ’ όλα αυτά, μπορείτε να απομακρύνετε, διαγράψετε ή απορρίψετε cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας. Υπενθυμίζεται ότι μία τέτοια ενέργεια πάντως ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα του ιστοχώρου και δύναται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης ορισμένων χαρακτηριστικών του ιστοχώρου μας.
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τις ρυθμίσεις των cookies, απευθυνθείτε στις ρυθμίσεις του browser ή/και της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
Ειδικότερα ενδεικτικά:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome),
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox),
(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera),
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer),
(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari),
(f) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Edge) και
(g) Clear, enable, and manage cookies in Chrome - Android - Google Chrome Help (Android-Chrome).

Τηλ. +30 2310 502693, +30 2310 696967 Fax. +30 2310  696968,
Συμμαχική Οδός Ωραιοκάστρου (3 χλμ.), Τ.Θ. 116, 57013, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Compufix